söndag 14 augusti 2016

Skripte bloge

Me non skripte bloges tre oftim, pro tum me anke fasilim oblive fro un foy al altri qualim on fa diversi chanjes. Pro tum li fatal faktum ke li nomine Novial del bloge es preske non-vidabli. E me komprende nun ke in mult kasus, kand me kritika li fatal manko de konstraste in printatum, li deskorajifikanti verum es ke li "programe non permesa" un plu bon formatu o ke ad minim li skriptere non sava kvalim le deve fa li chanje. Expreset kurtim: "Me senti empatie al skriptere."

E cheri lektere, have kelkigrad empatie a me pro li aspektu de dis bloge, quel es un sorte de etude.

fredag 12 augusti 2016

Li tempe pasa...

Me sida apud li skriptetable e vide kom li sune reflekte se sur li surfase. Tum signifa ke li sune ja non es tan altim sur li siele. In desembre li sune ja sal lumisa li toti chambre pro quum lu va have un plu infri positione sur li siele. Per ti fluktuationes del sune nus anke vide li paso del tempe. In nusen alti aje un yare pasa sat rapidim.

E me konstata anke ke es mult plu fasil skripte pri li utileso de novial o skripte pri simpli koses kam quum li sole fa sur men skriptetable!

Kelkes de men amikes pensa ke novial es sat non-naturi. Poves tum plu dependa de nusen kostume. Finim tum ya lia in li okules del observatore.

Hodie li vetre es plu koldi kam anteu, kam me komensad parla pri li autumne, me fini tu parla pri lum.

söndag 7 augusti 2016

Skripte pri Rusia

Es logiki ke mult kel lekte novialum anke posse komprenda esperanto, e pro tum es evidenti ke me skripte pri li blog de Kalle Kniivilä, jurnaliste che Sydsvenskan in sudi Suedia. Lon blog svedim, finim, rusim, esperantim trova se hir. Lo nasket in Joensuu, Finlandia. Lon blog have kom tema li situatione in Rusia. Men impresione es ke lo skripte pri tum kel lo vida, non pri tum kel lo kreda o suposi. 

In lon bloge lo deskrpte viajes in li post-sovieti area, parla kun ordinari homes. Li lektor have li impresione ke le partisipa in li viaje, parla kun li homes, vida lesen domes, senti lesen afliktiones e esperos e desiros.

Kalle Kniivilä ha skripte lelki interesanti libres: La idoj de la imperio. Krimeo estas nia e seterim.

fredag 29 juli 2016

Sin shues – nudipedim

In 1988 me fad men unesmi pasus publikim sin shues. Me ha omnitem usa sandales durant li somres – li nordi somre es kurt e nus nordanes voli maximim utilisa li varmi e luminosi tempe del yare, pro kel rason me voluntim usad sandales durant printempe, somre e grandi parte del autumne. Un foye me vadad kelkigrad longi distanse e resivad abrasiones ye li pedes. Tande yo liberad me del sandales e portante lus per men manu, ma kontiinuad li vado. E me pensad, si tum es konforti nun, sertim anke in li future sal es bon. E omnitem kand me haved li posibleso me ambulad sin shues. 

Tam kam posibli
Me non pove noma me tre aktivi nudipedero. In men hem-urbe Uppsala me poved vada preske li tot jorne sin shues. Hir in li sud-vesti parte de Polonia me pove solim vada sin shues si me pove simular tum a tipe de sporte!

Nudi pedes, metafore por multum in nusen vivo
Kand on vada multim sin shues on obtena dur pedesoleas e pove vada dar vor mult "normal" homes pove pasa. E kand me es in men filosofi humere me pensa ke li hardisi pedes es kam in vivo, kand li home lerna tu supera desfasilesos. Ma li harditi nudi pede senti li petres sur li via, it non isola lus kom shues. Kom si nus prende un medisine por evita un psikik probleme, quel pove es nesesi, ma sin li medisine nus registra li desfasileso. Samim ke es situationes kand nus deve usa shues, kand es tro koldi o altri desfasil situationes.

Proba lum. Posiblim vus anke sal deveni entusiasmi nudipedere :-)

Pro quum in novial?

Li pleni vereso es ke me tal rarim skripte bloges ke me de un foye al altri ablive qualim on skripte un blog. Pro tum me deve nun omlerna chaki foye qualim skripte. 

Novial kel es li minim disvastisat lingue forsan merita ke on prova usa lum. Me sal nun prova tum. Me sal proba tu usa li novial 28 e 30 segun li novial lexike. Me danka por chaki kritike. Kom neofite me senti li tentatione tu reforma li ortografie, me absolutim non prisa li oldi ortografie per qu kel me vole chanja a kv, ma me sal proba por li momente retena me de ti tentatione.

Me sal proba tu skripte simpli koses, forsan anke por posiblisa mi omnidial uso de novial.